Retourbemaling

Met de hedendaagse regelgeving en de huidige milieuwetgeving is het in sommige gevallen raadzaam het onttrokken bemalingwater te retourneren in de veelal de zelfde grondwaterlaag.

Het doel van een retourbemaling is het gebied waarbinnen effecten van de onttrekking optreden, te verkleinen. Wanneer het onttrekkingsdebiet erg groot is of wanneer de effecten op de omgeving groot zijn kan een retourbemaling door BORSBOOM Grondwatertechniek worden toegepast. Om de technische haalbaarheid te bevorderen of om een vergunning te verkrijgen. Denk aan de lozing vanwege de kwaliteit of de kwantiteit beperkingen of een grondwaterbelasting welke komt te vervallen bij een retourbemaling.

Retourbemaling kan in de benodigde grondwaterlagen toegepast worden:

  • Freatische retourbemaling
  • Diepte retourbemaling veelal in combinatie met een spanningsbemaling

 

Freatische retourbemaling:

Bij een freatische retourbemaling wordt het uit de freatische grondwaterlaag onttrokken bemalingwater geïnfiltreerd met een geringe overdruk in dezelfde grondwaterlaag. Het freatische grondwater vindt u in de bovenste laag en is het eerste visuele grondwater.

De toepassing is meest bij een bronbemaling in een bebouwd gebied om het negatieve effect van de grondwaterstand verlaging te verkleinen. Bij grote debieten is een deepwellbemaling van toepassing welke via deepwellretourfilters zal infiltreren.

Diepte retourbemaling:

Bij een diepte retourbemaling wordt het onttrokken bemalingwater veelal afkomstig van deepwells geïnfiltreerd in dezelfde grondwaterlaag. De retourfilter heeft een diameter van 200mm in een voldoende groot boorgat van ca. 500mm en wordt afgedicht ten plaatse van de afdichtende lagen met zwelklei. Zodoende kan het retourfilter onderdruk en luchtvrij het bemalingwater infiltreren.

Spoorlaan 7
2495 AL Den Haag

Postbus 126
2260 AC Leidschendam

T. 088 - 890 88 88
F. volgt
E. info@borsboom.nl

KvK Den Haag: 27 31 30 12
IBAN: NL86ABNA0597842701

Sitemap | Privacy statement | Powered by The Dare Company
Powered by The Dare Company
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid zoals beschreven in het privacy statement. Je kan cookies ook niet accepteren.