Bronbemaling

Voor iedere bronbemaling heeft BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. de juiste oplossing beschikbaar. Op het bedrijfsbureau vindt men deskundige mensen die u graag adviseren over de toepassing van de juiste bemalingsinstallatie.

Contact: 088 - 8.90.88.88 of info@borsboom.nl

Bronbemaling is een bemalingsysteem welke d.m.v. verticale bronnen gekoppeld aan een centrale zuigleiding het grondwater onttrekt tot een maximale diepte van ca. 5 meter - maaiveld. Indien grondwater dieper dan de maximale onttrekkingsdiepte onttrokken c.q. verlaagd dient te worden dan is het mogelijk om getrapt (meerdere bemalingsniveau's) te verlagen.

Er zijn in een bronbemaling 2 belangrijke hoofdgroepen:

  • VacuĆ¼mbemaling
  • Zwaartekrachtbemaling
  • De 2 bemalingsoorten onderscheiden zich van elkaar door het type bronnen. De bodemopbouw bepaalt welke bronnen toegepast dienen te worden. Toepassing van de filters globaal:
  • Zand: toepassing vacuĆ¼mfilters Gelaagdheid, zand met klei/veen of slib laag(jes) of een zeer grove zandlaag: toepassing openfilters, zodat alle lagen ontlast worden

Type pompen van toepassing zijn:
Geluidgedempte diesel aangedreven bronbemalingspompen:

  • 30 m3/h, geluidgedempte kast < 49 dB.
  • 60 - 100 m3/h, geluidgedempte kast < 49 dB.

Spoorlaan 7
2495 AL Den Haag

Postbus 126
2260 AC Leidschendam

T. 088 - 890 88 88
F. volgt
E. info@borsboom.nl

KvK Den Haag: 27 31 30 12
IBAN: NL86ABNA0597842701

<
Sitemap | Powered by HVMP Internet Marketing
Powered by HVMP Internet Marketing